Vijnck, Jos Olislagers Hamont

In Terzake deze week hadden ook Herman De Croo en Mark Eyskens het over de zaak -Vijnck en over het totale gebrek aan vertrouwen van de burger in de politici. Het incident werkte inspirerend voor de twee éminences grises van de Belgische politiek.

Jos Olislagers - Hamont

Als de melk overkookt, stinkt de stoof, zei De Croo. Snel ingrijpen is dus aangewezen. De op de kookplaat aangebakken melk moet immers zo vlug mogelijk verwijderd worden, anders verzeilt men in VLD-kringen in boer Charel toestanden waarin de kookplaat een aangekoekte mozaïek vormt van ingrediënten allerhande. Voor de buitenwereld allesbehalve een appetijtelijk schouwspel. Paul Jambers kan er van meespreken.

De zalvende bijbelse woorden van Eyskens voor Somers’ mea culpa waren dan weer ontroerend toen hij het had over de vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Een mooi beeld trouwens: Bart Somers, die als herder honderd schapen heeft en er één (Vijnck) verliest. Hij laat dan de negenennegentig in de wildernis achter om (bij LDD) op zoek te gaan naar het verlorene totdat hij het vindt. Als het dan weer wegloopt…..