Peeters wil bundeling aanbod verse zeevis

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) stelt dat het goed zou zijn om het aanbod van verse zeevis in Vlaanderen te bundelen zodat de vis optimaal kan vermarkt worden. Peeters maakt zijn visie bekend naar aanleiding van de intentie van het Oostendse stadsbestuur om de concessie op de gronden van de Oostendse vismijn terug te geven aan het Vlaamse gewest.

belga.be

"Ik wil nu komen tot een dynamisch verkoopsapparaat van de visveilingen in Vlaanderen. Ik zal hiervoor de volgende dagen actie ondernemen." De aanvoer van visserijproducten in de Vlaamse havens is beperkt. In 2008 bedroeg de aanvoer 17.307 ton met een totale waarde van 66,6 miljoen euro. "Het zou goed zijn om het aanbod te bundelen met het oog op een optimale vermarkting", zegt Peeters. "Het optimaal vermarkten moet onderdeel worden van een globale toekomststrategie voor de zeevisserijsector. Een goede integratie van visveiling, visverwerking en -vermarkting kan een opportuniteit zijn voor Oostende en onze zeevisserijsector." Het Vlaamse gewest zal na de teruggave van de concessie onderhandelingen opstarten met geïnteresseerde partijen om het toekomstplan van de minister-president mogelijk te maken. Eén van die partijen zou volgens bronnen binnen de Oostendse visserij de private Zeebrugse Visveiling (ZV) zijn.