Tom Boonen, Rudi Vereecken, Terhagen

Wat Tom Boonen gedaan heeft is niet of nooit goed te praten, het is een enorme stomme blunder van iemand van wie men dit niet verwacht zeker gezien de feiten van vorig jaar.

Rudi Vereecken - Terhagen

Anderzijds heb ik het moeilijk met de wijze waarop hij nu reeds veroordeeld wordt in de media en de publieke opinie.

We kunnen Tom Boonen toch niet vergelijken met een ordinaire druggebruiker, ondanks dat velen zullen zeggen "hij heeft het toch maar gedaan".

Ik heb het moeilijk met het feit dat men voor deze categorie van echte druggebruikers andere maatregelen hanteert. Voor hen worden als het ware drugsklinieken open gehouden, op geregelde tijdstippen worden zij voorzien van het vervangende methadon of andere producten, dit alles onder het mom om hen te laten afkicken. Nooit hoor ik van veroordelingen door de correctionele rechtbank, zij moeten 'geholpen' worden en dat doet men niet door hen te straffen.

Indien de wet inderdaad voorschrijft dat Boonen moet verschijnen voor een correctionele rechtbank dan moet dat maar. Laat echter deze rechtbank een uitspraak doen volledig in verhouding tot de gepleegde feiten en dat men Boonen inderdaad verplicht professionele hulp te zoeken. Men kan hem desnoods een voorwaardelijkestraf of een werkstraf opleggen ten voordele van de maatschappij of de jeugd voor wie hij een voorbeeld zou moeten zijn.

Waarom moet men iemand die waarschijnlijk 51 weken van het jaar de juiste weg bewandeld voor een kleine (zeker niet goed te keuren) misstap gaan broodroven en behandelen als de eerste de beste crimineel.

Hoeveel personen van de juridische of wetgevende macht of welke hooggeplaatste functie ook hebben misschien al dezelfde "misstap" als Boonen gepleegd.

Dat komt nooit in de openbaarheid of wordt met de mantel der liefde bedekt onder het mom dat de gepleegde feiten onder enorme stress gepleegd werden.

Veroordeel Tom Boonen tot een gepaste straf op het ogenblik dat zijn zaak voor de rechtbank komt maar laat intussen deze sportman gewoon zijn job uitoefenen. Al de rest is pure hypocrisie.