Staking De Lijn

Het ACOD vervoer heeft zich van zijn kleinste kant laten zien door de 48 uren staking bij De Lijn. Inderdaad terwijl vele arbeiders moeten vechten om hun arbeid te behouden staken de ACOD ers om extra loon ( kwestie van solidariteit en sociaal zijn ) terwijl de andere vakbonden en de directie van De Lijn het maximum haalbare zijn overeen gekomen.

Guy Gybels - Heusden-Zolder

Door deze actie bewijzen de ACOD dat ze er niet om geven dat de andere arbeiders geen vervoer hebben naar hun werk. De Spa kan dan zo veel roepen dat ze nodig zijn in het bestuur maar deze staking is toch een slecht signaal vanwege hun achterban.