Populierenbossen

naar aanleiding van het artikel over de populierenbossen

Frans Schoonis - Leopoldsburg

van de heer Marino Keulen, het volgende:

Nu Bos en Groen volop bezig is met het rooien van exoten

gaat de heer Keulen populieren laten aanplanten op

de laatste min of meer echte natuurgebieden die onze

provincie nog rijk is !

Bovendien bedoelt hij met populieren waarschijnlijk

de Canadese populieren die hier in de tijd massaal aan-

beplant zijn voor de luciferproductie maar nu als exoten

dus gerooid worden, en zeker niet meer zouden mogen

aangeplant worden !

Bovendien, is het wel zo ecologisch om bomen te planten

om ze daarna, zij het via een omweg, op te stoken !

Zou het niet beter zijn meer te investeren in elektrische

of met waterstof aangedreven wagens, waarvan de

ontwikkeling volop bezig is?