Riemst wil dialoog over Bierset

“De Waalse regering speelt het communautair. Mij gaat het enkel om de nachtrust van de Riemstenaren,” aldus de Riemstse burgemeester Mark Vos.

edgardbronckaers

Hij vindt de heisa van de Waalse regering inzake de luchthaven van Bierset weinig relevant. “Ik ben bezorgd om de nachtrust van de Riemstenaren. Dat de Waalse regering ons protest tergend en roekeloos noemt, is op z’n minst naast de kwestie. We hebben geen enkel probleem met de aanwezigheid van de luchthaven, maar de regels moeten gerespecteerd worden. Uiteraard sta ik open voor een dialoog hierover,”vult hij aan.

Ook eerste schepen Jan Peumans die zich al tien jaar verdiept in het dossier, is niet opgezet met de houding van de Waalse regering. De schepen van leefmilieu verduidelijkt: “Het kortgeding dat de gemeente Riemst aanspant tegen (o.a.) het Waals gewest, de luchthaven van Bierset en cargomaatschappij TNT handelt voornamelijk over nachtvluchten. Vorig jaar werden er liefst 1.617 nachtelijke vluchten geregistreerd. 906 daarvan overschreden de toegelaten 60 dB die vooropgesteld wordt door de wereldgezondheidsorganisatie. Bovendien zijn er voor een aantal gebouwen en een parkeerterrein voor vliegtuigen bouwvergunningen afgeleverd zonder het Milieueffectenrapport. Zo’n MER is volgens het Europese Hof van Justitie verplicht.”De gemeente Riemst vordert (er wordt een dwangsom van 25.000 euro per nacht en 25.000 euro per gebouw geëist) in het bijzonder een verbod tot gebruik van de betrokken gebouwen en parkeerruimte voor vliegtuigen.

Mark Vos, burgemeester: “Ik ben zeer zeker bereid tot dialoog. Tot nu toe was er die nooit. Dat betreur ik ten zeerste. Maar beweren dat we tegen de luchthaven van Bierset zouden zijn, is werkelijk foutief en ongehoord. Als gemeentebestuur moeten we opkomen voor de nachtrust van onze inwoners. Zolang de gedagvaarde partijen zich niet houden aan de milieuwetgeving, zie ik geen reden om dit protest te staken.”

Op 12 mei vindt er voor de rechtbank van eerste aanleg in Luik een ‘inleidingszitting’ plaats. Dit houdt concreet in dat er een conclusiekalender wordt opgesteld voor de volgende maanden. Een uitspraak zal er dinsdag nog niet komen.

Edgard Bronckaers

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio