Gesprekken rond sluiting warme lijn ArcelorMittal

Bij ArcelorMittal zitten vakbonden en directie samen om maatregelen af te spreken voor het vergemakkelijken van de sluiting van de warme lijn in Luik. Die sluiting is voorzien voor 15 mei.

Vakbonden en directie hebben al verschillende keren vergaderd om pistes te bestuderen voor het begeleiden van werknemers die niet onder het systeem van de economische werkloosheid vallen.

belga.be

De voorstellen gingen bijvoorbeeld over maatregelen rond arbeidsduurvermindering en tijdskrediet. Het onderhandelingsklimaat raakte verzuurd na de laatste vergadering. De vakbonden hadden toen van de directie onder meer garanties gevraagd dat het materiaal zou onderhouden worden en dat de activiteiten zouden hervatten van zodra de conjunctuur zou verbeteren. De Luikse directie wilde echter geen beloftes maken. Daarop dreigden de vakbonden om de gesprekken te verlaten. De Luikse directie heeft intussen antwoord gekregen van de groepsdirectie en wil de vakbonden daarover inlichten.