"Grensarbeiders België-Nederland betalen te veel belasting"

Grensarbeiders in Nederland en België betalen te veel belasting. Dat zeggen de Nederlandse Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij en Ria Oomen-Ruijten in schriftelijke vragen die ze aan de Europese Commissie hebben gesteld. Ze willen weten of Nederland en België in strijd handelen met verdragen tegen het betalen van dubbele belastingen en zo ja, wat de Europese Commissie daartegen onderneemt.

belga.be

Volgens Oomen en Van Nistelrooij betalen Belgische grensarbeiders die in Nederland werken, zowel in België als in Nederland gemeentebelasting. Via de Nederlandse inkomstenbelasting die ze moeten afdragen, wordt namelijk ook betaald aan het Nederlandse gemeentefonds. Nederlandse grensarbeiders die in België werken, betalen te veel belasting in België, omdat zij als niet-inwoner van een Belgische gemeente toch de Belgische gemeentebelasting moeten betalen. "Duitsland geeft in vergelijkbare gevallen een korting van acht procent op de Duitse inkomstenbelasting", aldus Oomen-Ruijten. "Dat is correct, want het is regel dat niet twee keer over hetzelfde bedrag belasting kan worden geheven".