Minder werklozen in 2008 dankzij sterke start

Dankzij een sterke eerste jaarhelft telde België in 2008 5,5 procent minder werklozen dan in 2007. Het aantal werkenden steeg bovendien met 1,5 procent. Het jaar voordien presteerde onze arbeidsmarkt nog wel beter. Dat blijkt uit cijfers die de federale overheidsdienst (FOD) Economie heeft bekendgemaakt.

belga.be

De resultaten van 2008 zijn vooral te danken aan een sterke eerste jaarhelft waarin de werkloosheid sterk daalde. In het derde kwartaal van 2008 steeg de werkloosheid immers fors en vonden schoolverlaters duidelijk minder snel een job. In het vierde kwartaal daalde de werkloosheid dan opnieuw. De FOD Economie verwacht algemeen dat de gevolgen van de economische crisis op de arbeidsmarkt zich pas in 2009 ten volle zullen manifesteren. In 2008 waren in ons land gemiddeld 4.446.000 mensen aan het werk, waren er 334.000 werkloos en 5.928.000 inactief. De werkgelegenheidsgraad bedroeg 62,4 procent, de werkloosheidsgraad 7 procent en de activiteitsgraad tenslotte 67,1 procent.