Chrysler op weg naar verkoop

Het Amerikaanse gerecht heeft een herstructureringsplan van de regering voor autobouwer Chrysler goedgekeurd. Die beslissing is van doorslaggevend belang voor het partnerschap met Fiat dat tegen eind mei wordt verwacht. De participatie van twintig procent door Fiat moet de autobouwer van de ondergang redden.

belga.be

Na een zitting van bijna acht uur heeft rechter Arthur Gonzalez van de faillissementsrechtbank in New York de argumenten van een groep schuldeisers van Chrysler verworpen. Die noemden het afgelopen donderdag door de autobouwer en de regering voorgestelde plan "illegaal". "Dit is een eerlijke en rechtsgeldige procedure", aldus de rechter, volgens wie er "een urgente behoefte is om de verkoop te laten plaatsvinden". Andere kandidaat-overnemers hebben tot 20 mei de tijd om zich te melden. Op 27 mei spreekt de rechtbank zich dan definitief uit.