Daar komen de gerontologen

Bachelor in de toegepaste gerontologie. Het klinkt alsof we het hebben over een gediplomeerd bejaardenhelper, maar schijn bedriegt in dit geval. Je mag gerontologie immers niet verwarren met geriatrie. Dat laatste is een geneeskundig specialisme dat zich specifiek bezighoudt met ouderdomskwalen, met de bejaarde mens als patiënt. Gerontologie is veel ruimer, en bestudeert alle aspecten van het ouder worden. Het studieobject van de gerontoloog blijft ook niet beperkt tot hoogbejaarde mensen, 50-plussers vallen er ook onder. Aanpasbaar bouwen en wonen, het ontwikkelen van producten die ook door oudere mensen makkelijk bediend kunnen worden, advies over loopbaanafbouw, over wellness, over vakantie, over mobiliteit, over marketing, ... Het kan allemaal tot het werkterrein horen van de gerontoloog.

HBvL.be Het Belang van Limburg

Waarom hebben we het hierover? Omdat de Katholieke Hogeschool Limburg heel concrete plannen heeft om over enkele jaren een opleiding tot bachelor in de toegepaste gerontologie te beginnen. De verantwoordelijken van de hogeschool zijn ervan overtuigd dat er een arbeidsmarkt is voor gerontologen. Ze zijn er trouwens niet alleen van overtuigd, ze hebben het ook gecontroleerd in de ‘macrodoelmatigheidstoets’ (is er een markt voor de opleiding?) die de eerste stap is op weg naar een nieuwe studierichting. Het potentiële werkveld staat te springen om gerontologen, en de belangstelling van de potentiële studenten is er ook.

In tegenstelling tot de politiek, die al jaren een aantal noodzakelijke maatregelen voor zich uitschuift, kunnen we de KHLim alvast niet verwijten dat ze niet anticipeert op de vergrijzing van onze samenleving. De Limburgse hogeschool heeft de ‘markt’ van de ouder wordende mens ontdekt. Toch zou het onterecht zijn de initiatiefnemers te verdenken van opportunisme. Over een tiental jaren zullen we wellicht wat blij zijn dat we die deskundigen- in-ouder-worden hebben.

De nieuwe opleiding is er natuurlijk nog niet. De macrodoelmatigheidstoets is pas de eerste hindernis die genomen moet worden. Daarna moet de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie de kwaliteit van de opleiding nog beoordelen, en tenslotte moet de Vlaamse regering de politieke beslising nemen of de opleiding er komt of niet.

We weten dat er momenteel eigenlijk geen nieuwe opleidingen mogen komen. Maar het zou voor de minister van Onderwijs (of zijn eventuele opvolger) van visie en toekomstgerichtheid getuigen om dit dossier met een gunstige blik te bekijken.