Anciaux

De aversie tegenover de figuur van Anciaux, die sinds enkele weken in het Vlaamse parlement bestaat, wordt vandaag ten top gedreven naar aanleiding van diens uitspraken over Israël. Nu de kritiek Israël betreft, is het plots alle hens aan dek om zich tegenover dit land uitgebreid te excuseren. De misnoegde reactie van de Congolese autoriteiten na de uitspraken van de Gucht over corruptie en schendingen van mensenrechten in dat land deed evenwel niemand in dit land roepen naar excuses! Ofwel viseert men Anciaux en wil men hem weg, ofwel commandeert de Joodse lobby in dit land hoe wij over het Israël-conflict moeten denken. In beide gevallen verdwijnt de harde waarheid over de gruwelijke mensenrechtenschendingen van Israël tegenover de Palestijnen in de doofpot. Dit is geen democratie, maar lafheid!

s