Discotheken

Waarom gaat de jeugd niet meer naar discotheken!

s

Dat ze is iets doen aan de hoge inkom en drank prijzen.

Dat zou al veel veranderen.