Boegbeeld Lijst Dedecker

De in de V.S. wonende Nederlander Eppink wordt het boegbeeld van LDD. Als je zijn CV leest, heeft hij al vele wateren doorzwommen. En nu, einde carrière, aast hij op één van de dun gezaaide, goed betaalde Vlaamse zitjes in het Europees parlement. Die worden ook geambieerd door de hardwerkende (?)Vlaamse politici.

s

Zelfs de Belgische nationaliteit bezitten is geen vereiste. Is dat besturen met gezond verstand? In de politiek bestaan geen normen en waarden meer, alleen de graaicultuur blijft overeind. Arm Vlaanderen! Nu maar hopen dat de Vlaamse kiezer met gezond verstand kiest.