Samenwerking

x

Zien wij onze Waalse vrienden hiermee niet over het hoofd? Beter ware het geweest zo een artikelenreeks te maken over Limburg en Wallonië. Een betere band tussen Limburg en Wallonië lijkt mij beter voor België als tussen West- en Oost- Limburg.