Kim De Gelder

In ons land zijn alle normen en waarden die eigen waren aan onze cultuur langzaam aan het verdwijnen. De gevolgen zijn dan ook een steeds meer ontsporende maatschappij zonder enige sociale binding en controle. Misschien moeten wij een beetje terug naar het zogenaamde leven rond de kerktoren en ons terug bezinnen op veel waarden die de maatschappij van onze ouders en voorouders lieten functioneren.

x

Humanisme is goed maar voor extreme misdaden gelijk deze van Kim de Gelder moeten er ook extreme bestraffingen komen om anderen af te schrikken.