Wildplassende agent

Zonder het goed te keuren, wil ik toch even iets kwijt in verband met dit voorval.

s

Indien men in alle gemeenten en steden van onze provincie openbare toiletten zou hebben, zou deze agent zeker niet tegen de kerk moeten plassen hebben! Als men in onze provincie eens zou stoppen met geld uit te geven aan allerlei onnodige zaken, waar niemand iets aan heeft zoals bloemparkjes, kerstverlichting enz. dan zou men toiletten kunnen plaatsen, maar die kan men natuurlijk niet ieder jaar vervangen! Plassen moet iedereen kunnen zonder over de vrouwen te spreken. Of vinden onze provincie bestuurders het normaal dat de mensen in een café moeten stappen en een consumptie of kleinigheid moeten betalen om naar het toilet te mogen gaan. Indien onze motoragent dit gedaan zou hebben, zou er wellicht een foto in de krant zijn gekomen met de vermelding dat hij beter op straat zou blijven om zijn werk te doen.