Bankencrisis

Gezien een aantal recente mediaberichten is de bankencrisis niet plotseling uit de lucht komen vallen. De "hoge heren" vanuit de bankenwereld en de politiek waren hiervan al sedert voorjaar 2008 of eerder, op de hoogte van de mistoestanden in de bankwereld.

x

Bovendien moeten hiervan veel meer medewerkers op de hoogte zijn geweest dan alleen de top. Ik vind het onbegrijpelijk dat de z.g. controleorganen vanuit de politiek en de nationale banken hierin volledig hebben gefaald en verkeerde beslissingen hebben genomen. Bij de banken werd kwistig met geld gestrooid en het kon niet op. Bovendien heeft men ook moedwillig de hun bekende informatie achtergehouden. Ik vraag mij af of hier geen onrechtmatige daden zijn verricht en of hierbij geen wetten zijn overtreden, zodanig dat de verantwoordelijken hiervoor gerechtelijk kunnen worden vervolgd. Het is weer de gewone burger die het gelag moet betalen. Het verlies is hierbij enorm. Deze schade loopt in de miljarden voor de gewone burgers, die niet kunnen wegvluchten met "gouden parachutes van miljoenen". Ik stel vast dat er onder de burgers hierover een grote ontevredenheid heerst. Maar nog meer verbaast het mij dat de burger dit wanbeleid aanvaardt. Het wordt hoog tijd dat er nog een mars wordt georganiseerd in Brussel met enige honderdduizenden mensen, geen witte mars, maar een zwarte mars waarbij de verantwoordelijken sterk worden geviseerd.