Drama Dendermond

Beste mensen, hetgeen nu met het Fortisaandeel is gebeurd is de laatste jaren al met meerdere beursgenoteerde aandelen gebeurd. En welke stappen er ook worden ondernomen, uit welke hoek ook, dit gaat het tij niet keren en zal jullie misschien nog meer geld uit je zakken halen dan je nu reeds verloren bent. Niettegenstaande dit drama voor sommige mensen wil ik er toch de nadruk op leggen dat hetgeen vrijdag in Dendermonde is gebeurd; waar één individu het leven van verschillende families, een ganse stad of zelfs een gans land dermate heeft geschokt, door op een onverklaarbare, onwezenlijke, onmenselijke en totaal laffe manier totaal onschuldige mensen van het leven te beroven, zoveel zwaarder weegt op onze maatschappij dan de eurokes die van ons in rook zijn opgegaan door beursspeculatie. Wij kunnen er (hopelijk) nog gaan verdienen, maar Korneel, Leon en Marita krijgen die kans niet meer en laten hun ouders en familie achter met zovele vragen die nooit zullen beantwoord worden.Dus, laat ons het louter materiele vergeten, en meeleven met het zoveel zwaardere emotionele leed dat deze families en betrokkenen nu moeten trachten te verwerken. Heel veel sterkte!

x