Stoep

Ik zie niet in waarom ik, verplicht, word de stoep sneeuwvrij te maken. De stoep is mijn eigendom niet maar gemeente-eigendom. De gemeente dient maar eens eerst hun stoepen te reinigen die voor hun gebouwen liggen! Als men verharding wil aanbrengen, voor zijn deur, dient men aan de gemeente toelating te vragen om deze verharding o.a. betonstraatstenen te mogen aanleggen op hun eigendom (minstens 1.5 m). Dan is het blijkbaar hun eigendom. Wordt er ook iets gedaan voor de zwakke weggebruikers (fietser of voetganger) om het fietspad vrij te houden? Iedereen met een beetje burgerzin veegt zijn stoep wel.

R. Geerinck - Maaseik