Schulden kwijtgescholden

Print
Toen ik ‘Herzele’ las, dacht ik héél even dat het om een ludieke actie van Herr Seele ging, maar bij nader inzien ging het wel degelijk om een stunt van het schepencollege van deze vitale en sociale gemeente in 'het land van Aelst'. Burgemeester Tittelboom en zijn discipelen spelen kerstman voor alle inwoners, die bij het OCMW schulden hebben . Zij hoeven die niet meer terug te betalen. Een maatregel met een sociale dimensie.
Je kan hierbij terecht bedenkingen hebben. Maar is het inderdaad niet zinvoller geld te stoppen in een een sociaal project dan het te investeren in een of ander prestigeproject waar eigenlijk niemand van wakker ligt en nog minder wat aan heeft en vaak slechts dient tot meerdere eer en glorie van 'a happy few'?