Schulden kwijtgescholden

Print
Al enkele weken ligt hier een aanslagbiljet voor de ‘algemene gemeentenbelasting voor gezinnen’ klaar om betaald te worden. 75 euro te betalen voor 31 december.
Wat als ik niet betaal? Worden dan mijn schulden ook vereffend? Of word je als ‘werkende’ mens nog maar eens bestraft?