Mario Keulen

Print
De Raad van Europa beveelt Minister Keulen aan om de drie moedwillige burgemeesters -ondanks hun misprijzen en schenden van de wet- toch maar te benoemen. Worden wij burgers niet gestraft als we de wet overtreden? Het feit dat zij het vermaandend vingertje van de Raad van Europa denken nodig hebben om deze waardeloze aanbeveling te verkrijgen, getuigt van puberaal en deloyaal gedrag.
Kleuters doen zoiets ook. Na 200 jaar verfransingspolitiek hebben zij nog steeds niet door dat Vlaanderen genoeg van heeft van deze onzin en pesterijen.