Loononderhandelingen

Print
de staatskas is leeg en de concurentiepositie van belgische bedrijven is slecht,wegens te hoge lonen,en volgens leterme kan het zeker niet de bedoeling zijn een nog groter gat in de begroting te slaan.Werknemers hebben daar geen boodschap aan,zeker niet als de overheidsuitgaven niet daadwerkelijk worden aangepakt.Begin al eens met reductie van de koninklijke dotaties,ga verder met godsdienstsponsoring te vervangen door het duitse model(Kirchensteuer).Zolang de hardwerkende mens geconfronteerd wordt met extravagante uitgaven,op zijn rug,zal de sfeer van loonsonderhandelingen slecht zijn.Leterme u heeft waarschijnlijk de moeilijkste periode van de laatste decennia(kredietcrisis,koopkrachtdaling,terrorisme en banditisme,corruptie),maar uw grootste probleem is uw geloofwaardigheid doordat u wel de problemen onderkent,maar er niet aan begint.Neem het de onderhandelaars niet kwalijk dat ze liever meer brood op hun plank zien,dan champagne en snoepreisjes e.a. voor enkele gegadigden.