Erfrecht

Print
De h. Swennen noemt de aangifte van successie "een schandaal"(krant 4/12/08) nogal een krasse uitspraak van iemand die sommige aspecten v/d Wet verkeerdelijk verwoord! Hij zou best eerst eens stage lopen in een registratiekantoor waar de aangiften dagelijks behandeld worden.
Inderdaad het is NIET waar zoals hij beweert dat de overlevende echtgenoot slechts het vruchtgebruik krijgt op de helft van de nalatenschap. De langstlevende echtgenoot krijgt integendeel het GANSE vruchtgebruik van de nalatenschap,waarin eventueel goederen kunnen inzitten die slechts voor de helft of bv voor 5/8e moeten aangegeven worden!
Het is ook niet waar dat er géén toelichting gegeven wordt door de fiscus! Bij het versturen van het bericht tot indiening van een aangifte staan er op de keerzijde ZEVEN punten met uitleg! Swennen rept geen woord over de talrijke decreten o.a,
deze van 7.7.O6 gaande over talrijke vrijstellingen van successierechten enz..
Het initiatief bij de Administratie leggen noem ik de reinste onzin. Reden; niet uit te voeren zonder het doordacht systeem dat al 2OO jaar bestaat - tot op de grond af te breken!!
De nieuwe administratie(??) is nadien waarschijnlijk te bemannen met kereltjes die opgeleid werden volgens de principes
van een bepaalde partij of lidkaart?? Hopelijk gaat dit niet lukken!