HHC staakt

Ik bewonder de jongeren om hun lef en verantwoordelijkheidszin. De actie werd opgezet na hun gevoel van gebrek aan communicatie. Met dit initiatief willen ze de poort openen om alsnog van de schoolleiding een antwoord te krijgen op hun vele vragen. Als ouderraad delen we die bezorgdheid ook. De overheid voorziet immers een participatiebeleid waarin ouders,leerkrachten en leerlingen advies mogen geven. Recente cijfers tonen aan dat Maasmechelen nood heeft aan degelijk opgeleide jongeren. We moeten erover waken dat de onderwijskwaliteit in de verschillende Maasmechelse scholen goed blijft en dat open communicatie daar een belangrijk deel van is!

Ria Sabo - ouderraad HHC