HHC staakt

Print
"Als ze van drie scholen één maken, gaat onze eigenheid verloren” en “wij vrezen voor vervlakking” (HBvL 28/5). Dit lijken woorden uit een andere eeuw. Een eeuw waarin hautain bourgeoisintellect neerkijkt op het gewone voetvolk, waar ze liefst zo weinig mogelijk contact mee hebben. Is verscheidenheid tegenwoordig geen deugd? Ook wordt er niet nagedacht over welke impact die woorden hebben op de tso- en bso-leerlingen van het IMO.
De aanzet voor deze staking zit niet bij de leerlingen, maar bij een aantal leerkrachten die geen zin hebben in nieuwe leerplannen en die een “degradatie” tot tso- en bso-onderwijs niet zien zitten.