HHC staakt

Print
Staken om te verhinderen dat culturen samenkomen? Een staking die overigens gesteund werd door de leerkrachten van het Heilig Hart College. Mijns inziens is de onderliggende reden niet cultuurgebonden. Wij, leerlingen van het Instituut Maria Opdracht worden vaker geconfronteerd met het hautain gedrag van leerlingen én leerkrachten van het HHC. Er hangt gewoonweg een elitaire waas rond de naam “Heilig Hart College”. Vanuit onze kant willen wij een ander signaal geven en de hand reiken. Niettemin betreuren wij ten zeerste het gebaar dat de leerlingen van het HHC stellen. We kunnen enkel beamen: onbekend blijft onbemind.