Zonne- en windenergie

Print
Het gemeentebestuur van Heusden-Zolder legt het grootste zonnepanelenpark van de Benelux aan. Positief is dat bij dergelijke grootschalige installatie de prijs per Watt geïnstalleerd vermogen lager ligt dan bij een particulier. Bij een geplande piek vermogen van 4,5 MW (bij volle zonneschijn) en een investering van 19 miljoen euro komt dit op € 4,22/Watt. Aangezien het piekvermogen bij een particuliere installatie rond 2,5 kW ligt bij een gemiddelde kostprijs van € 20.000 komt dit op € 8/Watt. Negatief is echter dat dit niet de meest efficiënte investering is. Bij de installatie van windmolens zou men 6 maal meer groene energie bekomen voor een investering van 19 miljoen euro. Negatief is ook dat het energie-terugverdieneffect bij de huidige zonnecellen ongeveer 3 jaar is. Bij windmolens ligt dit rond 8 maanden en hun levensduur wordt geschat op 28 jaar. Negatief is ook dat het rendement van zonnecellen tienjaarlijks afneemt met 10%, zodat na 30 jaar het rendement met ongeveer 30% is verminderd. Bij een windmolen blijft dit zowat constant. Bovendien kunnen windmolens ook ’s nachts draaien. Zou men op het slibbekken dan niet beter windmolens bouwen? Technisch kan het. Probleem is natuurlijk mogelijke overlast voor omwonenden? Alleszins zijn zonnecellen geen goede economisch verantwoorde investering.