Opgrimbie

Tijdens een openbare hoorzitting over het Ruimtelijk Structuurplan Maasmechelen werden indrukwekkende veranderingen aangekondigd in de deelgemeenten. Opgrimpbie zou prachtig worden met een uitbreiding van de indrustriezone zonder lawaai, stank of verkeershinder.

Anton Verheyen - Maasmechelen

De inwoners van Opgrimbie, die ruim 1000 handtekeningen hebben ingezameld, zijn razend. Al het groen wordt gebetonneerd met indrustrie. Opgrimbie wordt een getto, waar binnenkort geen woonzone meer is om uit te breiden. Eens het mooiste dorp, maar nu het lelijke eendje van Maasmechelen. En de politici van Opgrimbie staan en kijken er naar. Ze moeten zwijgen