Treinstaking

In De Kern schrijft HBvL (21/5) over de treinstaking: "Stakingen zijn de prijs die je moet betalen voor de vrijheid van arbeid die deel uitmaakt van onze democratie. Wie

M.C.

oept om een inperking van het stakingsrecht, die roept ook voor een inperking van de democratie." Ik ben het met deze stelling helemaal niet eens, omdat ze zichzelf tegenspreekt. Zoals de journalist zelf schrijft, is er vrijheid van arbeid. Dat impliceert dat er stakingsrecht is, maar ook evenzeer vrijheid om niet te staken en te werken.

Het beletten van te werken is een inperking van een 'vrije' democratie, en tevens de aanfluiting van een mensenrecht.