Sharia

Aartsbisschop Williams uit het UK zal,ondanks de stroom van verontwaardiging,in de toekomst erkend worden als gewaardeerd ziener in de toekomst.

Freddy Bosmans - Genk

Hij aanvaardt,en ziet de veranderende samenstelling van de bevolking,de door hen meegebrachte cultuurverrijking en nieuwe maatschappelijke en juridische perspectieven. Deze nieuwe medeburgers hebben recht op ontplooiing van hun eigen cultuur, religies en gewoontes.

Het gehuil van onverdraagzaamheid hiertegen ,vertolkt de vrees van de conservatieve en bange blanke man.