Proces DHKP-C

De rechterlijke macht heeft in deze zaak uiteindelijk blijk gegeven van gezond verstand en de dwalingen van de vorige rechtbanken rechtgezet. Het begrip ‘terrorisme’ is tot zijn juiste proporties herleid. Federaal procureur Delmulle, die dacht dat hij de boel kon manipuleren, heeft lik op stuk gekregen. Ik ben blij dat België in deze niet zo’n schijnstaat is als Turkije zelf of de USA, waar willekeur en vervolging buiten proportie tot en met foltering de orde van de dag zijn. Deze landen kunnen nog veel van ons leren. Leve de onpartijdige rechtspraak en de vrijheid van meningsuiting!

Marc Dubois - Brussel