Samen Opgelost

In de weekendkrant van 9-10 februari las ik o.m. dat de heren Herman Reynders en Charly

Roland LEEMANS - Sint-Truiden

Moyaerts respectievelijk burgemeester van Hasselt en Gingelom ,het project "Samen Opgelost " een goed initiatief vinden.

Anderzijds heeft Burgemeester Reynders van enkele collega-burgemeesters echo's opgevangen als " waar bemoeit die krant zich mee ? "

Wel, volgens mij bemoeit de krant zich nergens mee,maar geeft hij een platform aan de be-

volking om sommige mistoestanden en plaatselijke problemen aan de kaak te stellen

Begrijpelijk dat wellicht sommige burgemeesers zich gerfustreert voelen.De bedoeling van de

actie gaat duidelijk iets verder dan de persoonlijke visie van sommigen.

Vaak wordt er geklaagd dat de burger niet (meer) actief participeert in het beleid.Dat dit voor-

namelijk het geval is op gemeentelijk vlak,waar toch een nauwe betrokkenheid van de bevolking

met het beleidals vanzelfsprekend wordt verondersteld,toont aan hoever,het beslissingsniveau,

van ons is komen te liggen

Democratie begint aan de basis INFORMATIE verstrekken via de krant is er een voorbeeld

van.

Moge hieruit een verdere integratie groeien