VB'er veroordeeld

Heeft men zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten, moet men bestraft worden, zo hoort het in een democratische rechtsstaat. “Iedereen gelijk voor de wet”. Wij mogen dan ook zeker zijn dat onze rechtbanken hun eed getrouw zijn. Op 4 februari 1933 wordt door vice-kanselier Franz Von Papen het decreet uitgebracht “Verordening tot bescherming van het Duitse volk”, dat o.

André Vanhaeren - Dilsen-Stokkem

a. voorzag in de beperking van bijeenkomsten van de oppositie en de preventieve hechtenis invoerde. De rechtbanken werden onder leiding van Roland Freisler herleid tot een machtsinstrument (Volksgerichtshof) om de oppositie letterlijk de mond te snoeren. De geschiedenis is wat ze is, onze huidige machthebbers zullen dezelfde fouten toch niet maken?