Hangjongeren

Met verbazing lezen wij het artikel over de plaatsing van camera’s in Bree. Enkele dingen stuiten ons als steunpunt straathoekwerk en adviescentrum rond het thema rondhangende jongeren tegen de borst.

Erik Vreven - Limburgs Steunpunt Straathoekwerk

1. Er was en is in Bree nooit sprake geweest van straathoekwerk. Straathoekwerk is een specifiek welzijnsaanbod met een eigen methodiek en omkadering. Straathoekwerk heeft nooit de bedoeling overlast te bestrijden. Hoogstens kan een neveneffect van het straathoekwerk een vermindering van overlast betekenen. Straathoekwerkers zijn geen brandjesblussers.

2. In Bree was er wel de positieve intentie om op een laagdrempelige manier contacten te leggen met groepjes van rondhangende jongeren. Voor zover onze informatie reikt is het echter bij een intentie gebleven.

3. We willen best geloven dat er overlast ervaren wordt door omwonenden. Maar wij menen dat de stad hier een aantal andere mogelijkheden over het hoofd ziet of heeft gezien. Wat men nu doet is brandjes blussen, mogelijks met droog water. Jongeren gedragen zich niet anders omdat er camera’s hangen. Ze gaan zich ergens anders hetzelfde gedragen. Het plaatsen van camera’s lijkt ons wegens het niet proberen van andere mogelijkheden die zich afspelen binnen een lange termijndenken dan ook een buitenproportionele maatregel.

Gebruik van de openbare ruimte is een recht van jongeren en volwassenen. Enkel repressief reageren op (uitwassen) van het rondhangen werkt maar zolang de repressie duurt en werpt nooit vruchten af op lange termijn. Hopelijk houdt de actie in Bree dan ook meer in dan enkel maar camera’s.