Nicoletta

De gemeente Diepenbeek heeft met verbazing kennis genomen van het artikel (HBvL 30/01/08) waarin de Dienst Vreemdelingenzaken suggereert dat de gemeente Diepenbeek niet naar behoren zou gefunctioneerd hebben in het kader van het dossier van Nicoletta Brulacu. Dit Roemeense weeskind dat al enkele jaren verbleef in Diepenbeek leek eerst het land te moeten verlaten, maar mag nu toch blijven van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Omer Jouck, gemeentesecretaris - Diepenbeek

Om het dossier van Nicoletta Brulacu terug vlot te krijgen heeft de gemeente Diepenbeek op maandag 28 januari een overlegvergadering georganiseerd. Naast de schepenen Eddy Heleven (Open VLD), Hugo Leroux (Groen !) en Frank Keunen (sp.a) was ook "moeder" Carine Steegmans hier aanwezig. Mevrouw Steegmans heeft op deze vergadering duidelijk laten verstaan dat de gemeente Diepenbeek zeer correct is geweest in de administratieve afhandeling van dit dossier en alle stukken altijd correct werden doorgestuurd naar de bevoegde diensten. Gemeentesecretaris Omer Jouck beklemtoont dat de gemeente dan ook geen enkele fout treft aangaande dit dossier en benadrukt dat er vanuit de gemeente de voorbije dagen geen enkel ontbrekend document diende doorgestuurd te worden, omdat alle verplichtingen eerder al werden nagekomen.

Het College van Burgemeester en Schepenen is verheugd te vernemen dat de dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsvergunning voor Nicoletta Brulacu met 12 maanden heeft verlengd.