Spec

Op 15/09/08 had ik een afspraak in het UZ Gent, bij dokter X (orthopedie). Bij mijn inschrijving aan de onthaalbalie betaalde ik 21,53 euro voor de consultatie, waarop ik een prestatiebriefje ontving op naam van dokter Verdonck.

C. Hemeryckx - Hasselt

Na 2 uur wachten in een overvolle wachtzaal werd ik ontvangen door een assistent. Na weer een poos wachten kreeg ik uiteindelijk de dokter te zien bij wie ik een afspraak had genomen.

Op datum van 26/11/08 ontving ik een factuur van het UZ Gent voor een bijkomend bedrag 20 euro voor de betrokken consultatie, met als vermelding "bijzonder eis privaat patiënt". Tegen beter weten in heb ik het bedrag betaald. Toen ik bij het UZ zelf navraag deed ivm deze factuur, kreeg ik volgend antwoord:: "U consulteerde op 15/9/2008 tijdens de geprivatiseerde raadpleging van Prof. dr. X, Kliniek voor Orthopedie. U betaalde een gewoon consult aan het Onthaal/kas. Op het wit ticket werd de naam van Prof Verdonk vermeld als zijnde het diensthoofd van de betrokken kliniek. Aangezien u echter persoonlijk bij Prof. dr. X consulteerde, wordt er u via hoger genoemde factuur een ereloonsupplement aangerekend van 20 euro.

In het kader van een bijzondere eis van de patiënt kan er een ereloon aangerekend worden. De tarieven hangen tevens duidelijk zichtbaar uit in de betrokken polikliniek."

De juridische dienst van mijn ziekenfonds heeft nog gepoogd tussen te komen in deze zaak, maar ook zij vingen bot; ze hadden geen enig drukkingsmiddel omdat het hier volgens het UZ gaat om een privé-consultatie en ik bij het maken van mijn afspraak dan maar duidelijk had moeten aangeven dat ik dit niet wenste.

Is dit niet de omgekeerde wereld? Bij het telefonisch maken van de afspraak heeft men mij nooit attent gemaakt op de keuzemogelijkheid en uiteraard ging ik ervan uit dat het in een UZ om een gewone consultatie ging.

Bij het betalen aan de inschrijfbalie heeft men er mij evenmin op gewezen, net zo min als bij de inschrijving op de dienst zelf. (Het mag dan naar hun zeggen misschien geafficheerd zijn, ik heb 2 uur in de wachtzaal gesleten en heb dit niet opgemerkt.)

Als ik eerst uitgebreid door een assistent gezien wordt alvorens kort ontvangen te worden door de dokter, denk ik ook niet onmiddellijk aan een privé-consultatie.

Ik vind dit echt niet door de beugel kunnen. Het gaat wel om "slechts" 20 euro, maar voor een financieel minder draagkrachtig persoon is een dikke 800 oude franken al een behoorlijk bedrag. Als ze dit bij iedereen doen is dit een mooie zakcent voor de dokter. Bovendien wil ik graag willen kiezen of ik de waarschijnlijk vette kas van de dokter al dan niet wil spijzigen: als ze mij niet voor een voldongen feit hadden geplaatst zou ik zeker niét voor een zogenaamde privé-consultatie geopteerd hebben.

Aangeboden door onze partners