Irak

Print
De burgeroorlog in Irak woedt onverminderd voort. In de westerse pers is er nog nauwelijks aandacht voor het hoge aantal slachtoffers voor het inferno dat zich afspeelt in het land van voormalig dictator Hoessein. De gewenning is compleet. Naast de groeiende onverschilligheid in de media is er ook sprake van een opmerkelijke bloedarmoede binnen het internationale publieke debat over de toekomst van Irak.
Er lijkt zich een consensus te hebben afgetekend dat de Amerikanen en de overblijfselen van hun coalitie van welwillenden het best zo snel mogelijk vertrekken uit het land. De vraag is echter of een volledige terugtrekking wel de beste strategie is. Er liggen immers enkele zorgwekkende scenario's te wachten in zo een geval: een Turkse invasie in het noorden van Irak om de Koerden te kortwieken of een sjiietisch bondgenootschap tussen Bagdad en Iran, om slechts twee opties te noemen die de stabiliteit in het Midden-Oosten zwaar zouden hypothekeren.

Het is met andere woorden hoog tijd dat de internationale gemeenschap een grondig debat begint over de chaos in Irak. Daarbij moet het anti-amerikanisme eindelijk terug de kast in. Natuurlijk heeft G.W. Bush een dramatische fout gemaakt door in 2003 Saddam Hoessein militair te belagen. Dat kan echter geen reden zijn voor alle internationale actoren om eeuwig als een struisvogel het hoofd in het zand te steken voor de menselijke drama's die zich nu voltrekken in het land van de Tigris en de Eufraat. Vooral de Europese Unie is het aan zijn status verplicht om iets te doen aan dit ontluikende drama.