Stijgende criminaliteit

Print
De criminaliteit is dus weer gestegen met 4.5 %. Niet niks.
Ondanks een totaal onnodige politiehervorming --die trouwens andere redenen had dan de algemeen verkondigde , de affaire-Dutroux was een regelrechte drogreden- ondanks meer personeel, ondanks hoger budget, ondanks meer technische hulpmiddelen, ondanks de grote vooruitgang op vlak van de wetenschappelijke politie, blijft de criminaliteit stijgen én is er bovendien minder dan voorheen blauw op straat.
Dat er op dit ogenblik vlugger een PV wordt opgemaakt dan vroeger is een subjectief argument en niet meetbaar. Ik geloof zelfs in het tegendeel. Hetzelfde geld voor het argument dat de burgers vaker naar de politie gaan dan voor de hervorming. Uit eigen ervaring weet ik dat de politie minder " aanspreekbaar" is dan eerder. Ondanks mooie tv- feuilletons is er minder voeling met de plaatselijke politiemensen.
De werkelijk reden is zonder twijfel de lakse houding van justitie, onnodige vervroegde vrijlating van criminelen, onbesuisd penentiar verlof, de gewillige import van buitenlandse criminelen, het in de watten leggen van misdadigers, het verheffen van succesvolle strafpleiters tot BV's. enz.
Trouwens uit persoonlijke contacten weet ik dat veel -goeie- politiemensen minder dan ooit gemotiveerd zijn.
Als de keeper de bal van de tegenpartij niet stopt, verlies je de match zelfs met de beste spelers in eigen rangen.
Zolang de regering de werkelijke oorzaken niet wilt herkennen zal de deugnieterij toenemen. De cijfers volgend jaar zullen hoe dan ook, deze stelling bewijzen.