Verdraagzaamheid

Print
Door onze geschiedenis als nederlandstaligen in een tweetalig land waarbij taalstrijd hoorde en thans gezocht wordt naar samenhorigheid blijkt communicatie binnen de relatie moeilijk. Is het ooit anders geweest? Onze voorouders moesten het als ambtenaren toch voordien ook doen.
Moge de geest van eendrachtigheid inspirerend werken