Regeringsvorming

Print
Indien de politieke leiders het echt goed voor hebben om een stabiele regering te vormen, en het land goed te gaan besturen, zullen ze de formateur wat moeten gaan bijstaan, hem voorruit helpen en niet dwars gaan liggen.
De open VLD maar zeker ook de cdH, alsook de CD&V /N-VA, zullen allemaal wat water in hun wijn moeten gaan doen.Het is toch normaal dat geen enkele partij haar gehele kiesprogramma zal kunnen waarmaken.Dat kan alleen maar indien men de volstrekte meerderheid bezit en dat is nu niet aan de orde.Dus zal iedere partij iets moeten inleveren om tot een goed akkoord te kunnen komen.Laten wij hopen dat de voorzitters en hun naaste medewerkers, nog bekwame en royale politiekers zijn om tot een vlugge en goede overeenkomst te komen,en om zo te voorkomen dat het land in een financieel drama zou belanden.