Everzwijnen

Print
Het zou mooi zijn als de ever tot de Limburgse fauna kan blijven behoren.Dat moet zonder problemen kunnen. In het dichtbevolkte Nederland zijn er ook enkele populaties, de meest nabije in reservaat "De Meinweg" achter Roermond. Daar verblijven een 80-tal dieren, en net over de Duitse grens enkele honderden. De bewegingsvrijheid van de evers wordt een beetje beperkt met draden en wildroosters, om de landbouwgewassen te beschermen. Voor toeristen geen probleem: er kan overdag vrij gewandeld worden. 's Nachts niet, dan mag men de dieren niet verstoren. Alle reden dus voor onze gemeentebesturen om eens te praten met de Nederlandse gemeente Roerdalen, vlak over de grens.