Vandenbroucke

Print
Moet de wegwijzer die naar Rome wijst, ook zelf naar Rome reizen?
Volgens de heer Vandenbroucke allicht wel, volgens andere socialisten - de lijst is te lang en te gênant om op de noemen - zeer zeker niet. Op 10 juni 2007 heb ik voor het eerst in mijn leven (geboren in 1966) liberaal gestemd. Dit achtte ik tot vorig verkiezingsjaar compleet ondenkbaar. Maar nu zag ik, om naar eer en geweten democratisch en tegelijkertijd niet-populistisch te kunnen stemmen, geen andere mogelijkheid. En dit heeft in tegenstelling tot wat meerdere "invloedrijke" socialistische voor- of nadenkers in velen's plaats durven te veronderstellen, helemaal niets te maken met het feit dat ik het oneens zou zijn met de heer Vandenbroucke, (integendeel!), maar wel met de zekerheid dat ik mij niet wens te associëren met en dat ik daarom ook formeel afstand heb gedaan van de partij met de pseudo-sociaaldenkende rode babes die tijdens de verkiezingscampagne de voorbladen van zogenaamde progressieve weekbladen (ik koop die boeken enkel voor hun muziekcommentaren) moeten versieren. Ik durf mij in te beelden dat heel wat kiezers dezelfde -gedurende ruime tijd rijpende - beslissing hebben genomen en de weg naar Rome misschien helemaal zijn kwijtgeraakt.