Voorrang aan rechts

Print
De regel is eigenlijk simpel: op een kruispunt moet je voorrang verlenen aan de weggebruiker die van rechts komt, tenzij een agent, verkeerslichten, stopstreep of verkeersbord daar anders over beslist. De regel afschaffen zoals een schrijver wil zou gewoon oliedom zijn. Enkel op bepaalde plaatsen waar nu voorrang aan rechts geldt moet de wegbeheerder deze afschaffen en met verkeerstekens of -borden aangeven wie voorrang heeft. In woonwijken en landbouwgebied heeft voorrang aan rechts zijn nut, vooral als snelheidsremmer. De voorrang aan links geven zou nog beter zijn want wie de regel dan negeert zal het meeste lichamelijke schade ondervinden, wat nu niet het geval is.