Ontslagpremie

Print
Federale minister van Werk Vanvelthoven heeft overschot van gelijk wanneer hij stelt dat de eerste taak van werkgevers en vakbonden erin moet bestaan voor vertrekkende werknemers ,na gedwongen of vrijwillig ontslag ,elders op zoek te gaan naar nieuw werk .
Heeft men bij Opel wel gezocht naar een vervangende job vooraleer aan de werknemers een schandalig hoge afscheidspremie of een voordelig brugpensioen toe te kennen?Ik denk het niet. Men schermt van vakbondszijde vaak en terecht met de overdreven lonen of ontslagvergoedingen van topmanagers, maar de afgedwongen premies bij Opel voor arbeiders, die morgen elders toch weer aan de slag kunnen, zijn even ‘ immoreel ‘ en steken menig ontslagen arbeider of bediende te lande de ogen uit, die van dergelijke voordelen niet kan genieten.
Het laten vertrekken van oudere en dus duurdere werknemers kan dan wel een structurele kostenverlaging voor het bedrijf betekenen, toch strookt zulke maatregel niet
met het hoofdprincipe van het Generatiepact, nl. zoveel mogelijk werknemers zo lang mogelijk aan het werk houden. En wie draait er op voor deze genereuze maatregelen?
Inderdaad, de belastingbetaler.