Processierups

Print
Is het niet onnozel dat er enkele eerder vermelde berichten over de rupsen een puur politiek gericht bericht geworden is? Dat de 'groenen' verschillende doeltreffende maatregelen tegengaan is algemaan geweten, maar hier mag niks over gezegd worden! Terwijl er in Duitsland, één van onze buurlanden, er geen rupsen meer zijn door gericht sproeien met de juisten middelen, en er daar geen sterfte is van vogels en andere, waar hier zo over word gekankert door ........Dan word er hier gewoon doorgegaan met maatregelen die niet alleen niet veel afdoen maar ook nog eens een hele duit kost aan ons, ja, de belastingbetaler! De aangestelde personen die zich moeten buigen over onze rupsen, zijn natuurlijk niet op de hoogte van al ons leed. Wie het nieuws volgt op t.v. zag hoe dat een reporter van VTM, haar lach moets in houden toen ze een verslg bracht over "rupsenplaag in Limburg"!!! Wat genoeg zegt over hoe er gedacht word over ons Limburg. Ook moeten ze de aangestelde personen eens een paar dagen in de buurt van onze eiken zetten en dan terugsturen naar de rest van België. Eens zien hoe snel zij naar de dokter lopen om een zalfje en een pilletje!!!! Maar denk eraan mensen, als de rupsen, zoals elk jaar gewoon weer verdwijn door verpopping, gaat de politiek hier alweer met de pluimen lopen! Dus vergeet niet gaan te stemmen op 10 juni, want het zijn onze politiekers die alles oplossen!