Philtjens

Print
Onlangs ontving ik een “open brief van burgemeester Philtjens aan de bevolking” in mijn brievenbus. Hij betreurt in deze brief het verzuurde politieke klimaat te Kortessem. Een verzuring die volgens hem het gevolg is van het bezwaar dat tegen zijn partij werd ingediend naar aanleiding van de recente gemeenteraadsverkiezingen.
Burgemeester Philtjens vergeet in deze brief echter te vermelden dat ook hijzelf verantwoordelijkheid draagt in dit verzuurd politiek klimaat. Jarenlang leefde ik in onmin met mijn buren. Meermaals deed ik een oproep aan Burgemeester Philtjens om te bemiddelen in dit aanslepend conflict. Nooit heb ik hem gezien of gehoord. Het deed heel veel pijn om achteraf te vernemen dat hij mijn buren intussen stilzwijgend een illegale verbouwing had toegezegd. De ruzie werd echter nooit opgelost…
Na 18 jaar burgemeesterschap voelt hij zich nu benadeeld en noemt het politieke klimaat te Kortessem verzuurd. In één adem biedt hij in zijn open brief zijn diensten aan en belooft hij een warm contact en een goed bestuur ten behoeve van alle inwoners.
Na 18 jaar burgemeester moet hij toch beter weten en beseffen dat zulke loze beloftes net de oorzaak zijn van verzuurde politiek.