CD&V

Print
Staatshervorming is geen doel op zich, maar een middel om een beter beleid te realiseren. Dat CD&V in de eerste plaats een beter beleid als doelstelling formuleert en niet staatshervorming op zich, wil nog niet zeggen dat zij geen staatshervorming nastreeft. Dat u enkel op basis van dit lijstje zo’n belangrijke conclusie formuleert is niet correct. Uw conclusie gaat in tegen alle afspraken en uitspraken van en door het kartel. Uw artikel is erg doorzichtig en heeft niet zozeer als doel de lezer te informeren maar wel verdeeldheid te zaaien tussen de kartelpartners CD&V en N-VA.