Huisvuil

Print
Jaarlijks betalen wij 75 euro voor huisvuilophaling aan de gemeente, bovenop de grote som gemeentetaksen.
Vandaag, vrijdag wordt het huisvuil opgehaald.Ik zetde huisvuilzak proper dichtgebonden aan de straat en de ophaaldienst zal de rest dan wel doen zekers?
Na even weg te zijn geweest zie ik echter bij thuiskomst de helft van de inhoud op de openbare weg liggen, vermoedelijk de vuilzak stukgedaan bij het oprapen.
De dienst die Milieudienst heet laat dan gewoonweg alles maar op straat liggen en doet zijn ronde verder.
Bij contactname met de milieu-ambtenaar van de gemeente vernemen wij dan dat ze het euvel zullen melden, maar of het zal opgekuist worden is een andere vraag en indien ja, zeker niet meer voor maandag. Oplossing: zelf opruimen en binnen veertien dagen opnieuw meegeven in een nieuwe zak en maar hopen dat die dan niet wordt stukgedaan zekers?
Mijn bedenkingen: Mooie boel en daarvoor betalen wij jaarlijks zo veel gemeentetaksen en milieubelastingen.